1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. Bu web sitesini (Kısaca “SİTE” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda

yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE’de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya

herhangi bir şekilde SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki

kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

1.2. Bu SİTE’ de sunulan  Waldorf Bebek Malzemeler Adres: 100. Sokak 2-6 Göztepe/İzmir 35280

Telefon:(0555) 554 51 58 (bundan böyle kısaca “www.waldorfbebekmalzemeleri.com” olarak anılacaktır.)

tarafından sağlanmaktadır ve SİTE’nin yasal sahibi www.waldorfbebekmalzemeleri.com olup, SİTE üzerinde

her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi www.waldorfbebekmalzemeleri.com işletmesine aittir.

1.3. İşbu kullanım koşullarını www.waldorfbebekmalzemeleri.com gerektiği zaman değiştirebilir ancak bu

değişiklikler düzenli olarak SİTE’de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli

olacaktır.

1.4. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel

kişi, www.waldorfbebekmalzemeleri.com tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her

değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.5. www.waldorfbebekmalzemeleri.com bu SİTE’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği

dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2. TANIMLAR

2.1. SİTE: www.waldorfbebekmalzemeleri.com tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve

içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web

sitesidir.

2.2. ÜYE: www.waldorfbebekmalzemeleri.com dan ürün /mal/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak

isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, www.waldorfbebekmalzemeleri.com sitesine

üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca “ÜYE” olarak

anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile SİTE ‘deki

ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler

(Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara

Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin

ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin SİTE

‘deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem

yapabilirler. “üye adı” üyeye özeldir ve aynı ” ÜYE adı” iki farklı ÜYE’ye verilmez.

2.3. KULLANICI: www.waldorfbebekmalzemeleri.com ,web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş

yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

2.4. ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından, üyelik

formunda www.waldorfbebekmalzemeleri.com sitesinden mesaj göndermesi ile KULLANICI’nın üyeliğini

aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

2.5. LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir

web sitesinden SİTE’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

2.6. İÇERİK: SİTE’de ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi

mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal

ve işitsel imgelerdir.

2.7. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE

vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak

gerçek ve/veya tüzel kişilerle www.waldorfbebekmalzemeleri.com internet sitesi arasında elektronik ortamda

akdedilen işbu sözleşmedir.

2.8. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon

numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser

tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. www.waldorfbebekmalzemeleri.com  internet sitesi, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle

Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

3.2. www.waldorfbebekmalzemeleri.com internet sitesi, SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda

olmamak üzere; www.waldorfbebekmalzemeleri.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından

bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde yani

sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi borcunun ifa edilebilir olması

durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması

tarafından www.waldorfbebekmalzemeleri.com adına ayıpsız olarak teslimidir.

3.3. www.waldorfbebekmalzemeleri.com, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini

belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri

SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

3.4. SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için

kullanıcıların www.waldorfbebekmalzemeleri.com tarafından belirlenecek ve SİTE’nin ilgili bölümünün

içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. www.waldorfbebekmalzemeleri.com, bu özellikleri

belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri

SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. SİTE üzerinden, www.waldorfbebekmalzemeleri.com kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü

kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTE’lerine ve/veya başka içeriklere link

verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak

amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi

desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir

türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler

vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında www.waldorfbebekmalzemeleri.com olarak herhangi

bir sorumluluğu bulunmaz ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar,

KULLANICI’ların ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır. www.waldorfbebekmalzemeleri.com bu tür link

verilen web SİTE’lerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği

gibi, www.waldorfbebekmalzemeleri.com tarafından uygun görülmeyen linklere erişimi her zaman kesebilir.

4.2. www.waldorfbebekmalzemeleri.com, SİTE’de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli

olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler

fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve

bilgiler SİTE’ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel

durumu ile SİTE’de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE’de yer alan

bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli

bir amaca uygunluğu ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız

diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da

zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

4.3. KULLANICI ve ÜYE, SİTE’deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma

müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer

programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme

amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda

SİTE’nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı

programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş – çıkışlarının

doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım

ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen

KULLANICI’nın ÜYE’nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar

veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı

KULLANICI ve ÜYE’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir

zarardan www.waldorfbebekmalzemeleri.com sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya

materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI’nın ve ÜYE’nin

veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan www.waldorfbebekmalzemeleri.com sorumlu değildir.

4.4.www.waldorfbebekmalzemeleri.com, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün,

kampanya vs. bilgiler ve SİTE’yi kullanma koşulları ile SİTE’de sunulan bilgileri

önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE’yi ve içeriğini yeniden

düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler,

SİTE’de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE’nin kullanımı ya da SİTE’ye giriş

ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web

sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-

mail ile almayı kabul eder. www.waldorfbebekmalzemeleri.com, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya

diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme,

kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık,

imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması

hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.5. SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan

içeriklerden dolayı www.waldorfbebekmalzemeleri.com, işbirliği içinde bulunduğu

kurumların, www.waldorfbebekmalzemeleri.com çalışanlarının ve yöneticilerinin, www.waldorfbebekmalzemeleri.com yetkili

satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından

sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve

hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü

kişilerin sorumluluğundadır.www.waldorfbebekmalzemeleri.com , üçüncü kişiler tarafından sağlanan

hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt

ve garanti etmemektedir.

4.6. SİTE’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde

işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem

ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve

her ÜYE,www.waldorfbebekmalzemeleri.com ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil

edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI

ve ÜYE’lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya

uğrayabilecekleri zararlardan dolayı www.waldorfbebekmalzemeleri.com firması’nın doğrudan ve/veya

dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.7. İşbu SİTE’nin sahibi www.waldorfbebekmalzemeleri.com işletmesidir. Bu SİTE’de bulunan bilgiler,

yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet

haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve

SİTE’nin sunumu www.waldorfbebekmalzemeleri.com işletmesinin izin ve lisans aldığı kuruluşların

mülkiyetindedir. İşbu SİTE’deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür

veritabanı, web sitesi, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE

içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair

imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen

kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak

suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda

sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini

çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu

eylemleri ile gerekse de başka yollarla www.waldorfbebekmalzemeleri.com ile doğrudan ve/veya dolaylı

olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve

ÜYE, www.waldorfbebekmalzemeleri.com hizmetlerini,www.waldorfbebekmalzemeleri.com bilgilerini ve www.waldorfbebekmalzemeleri.comişletmesine

ait telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak,

sergilemek veya başkasının www.waldorfbebekmalzemeleri.com işletmesinin hizmetlerine erişmesi veya

kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen

kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak

ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve www.waldorfbebekmalzemeleri.com işletmesinin yazılı izni ile

mümkündür.

4.8. www.waldorfbebekmalzemeleri.com, SİTE üzerinden KULLANICI’lar ve ÜYE’ler tarafından kendisine

iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Kullanım Koşulları” hükümleri

doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip

muhafaza edebilir. www.waldorfbebekmalzemeleri.com aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği,

adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini

ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki

değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma

gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI’lara ve ÜYE’lere ait kişisel bilgiler, kanunla

yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve

tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak www.waldorfbebekmalzemeleri.com için

veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya www.waldorfbebekmalzemeleri.com in işi ile ilgili olanlara

verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI’ların

ve ÜYE’lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere

verilir.

5. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

www.waldorfbebekmalzemeleri.com, SİTE’ye erişilmesi, SİTE’nin ya da SİTE’deki bilgilerin ve diğer

verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da

başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan

sorumlu değildir. www.waldorfbebekmalzemeleri.com, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer

sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda

herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE’ye ya da link verilen diğer web

sitelerine erişilmesi ya da SİTE’nin kullanılması ile www.waldorfbebekmalzemeleri.com işletemesinin,

kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer

masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul

edilmektedir.

6. DEVİR

www.waldorfbebekmalzemeleri.com, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle

devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını

başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, www.waldorfbebekmalzemeleri.com işbu Kullanım

Koşulları ve Üyelik Sözleşmesini geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı

yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar,www.waldorfbebekmalzemeleri.com açısından, gecikme veya

ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar

için www.waldorfbebekmalzemeleri.com işletmesin’in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu “Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi” sebebiyle kaynaklanacak ihtilaflar

Türk Hukukuna tabidir ve Waldorf Bebek Malzemeler işletmesinin bulunduğu ilde yer alan

Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. www.waldorfbebekmalzemeleri.com işletmesi’nin,

KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, www.waldorfbebekmalzemeleri.com tarafından SİTE

içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu

sözleşme hükümlerini SİTE’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. www.waldorfbebekmalzemeleri.com

dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm

numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte

yürürlüğe girer.